วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

เข็มที่ 1

เข็มที่ 2

รวม

วัคซีนโควิดซิโนแวค (Sinovac)

เข็มที่ 1

เข็มที่ 2

รวม